Bruksanvisning

Installasjon

Grunnlaget for badestamp må være jevnt og lastbærende. Plasser 50 mm utvidet polystyren eller annet termisk isolasjonsmateriale under badestampen. Ikke legg noe brennbart under ovn.

Sørg for at utløpsrøret er under bunnen av badestampen når du installerer karet. Lag et hull for utløpsrøret.

Bare i badestamp for 6 personer:

Det er et støpehull i plast lokk, utstyrt med en gummigrommet. Pass på at gummigrommet holder seg på plass slik at lokk holder form. På denne måten vil lokket bedre tåle snøbelastning.

Brannsikkerhet

Vær oppmerksom på brannsikkerheten når du planlegger plasseringen av badestampen. Ikke plasser badestampen altfor nær bygninger eller andre brennbare strukturer for å unngå brannrisiko. Eieren av badestampen er fullt ansvarlig for adekvat brannsikkerhet.

Vedlikehold og bruk

Før du fyrrer opp, må badestamp fylles opp til minst 3 cm over den øvre vannsirkulasjonsslangen.

Badestamp  kan bare tømmes etter all varmen har slukket helt. Ovn har egen tappekran og må tømmes ved kuldegrader når den er ikke i bruk. Hvis ovnen har frosset igjen, ikke start varmen før isen har smeltet! Bring ovn inn i et varmt sted og la isen smelte.

Vannet er lagdelt når det varmes opp, og det må blandes slik at den virkelige temperatur kan bli oppnådd. Lokket skal være på plass i løpet av oppvarmingen, spesielt i kaldt og vindfullt vær. Den anbefalte vanntemperaturen er 37°-40° C. Temperaturen bør være lavere for barn og personer med hjerteproblemer.

Vi anbefaler å bruke aktivt oksygen og algemiddel som pleiemidler.

Garanti

Garanti på PE-stampe er 10 år. Garanti på ovn – 5 år.

Garantien dekker ikke feil som er typiske for materialet (endring av farge osv), og omfatter ikke slitasje på grunn av normal bruk. Garantien dekker ikke fysiske skader.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av feilaktig bruk. Vennligst les bruksanvisningen riktig og følg den.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av vann frost.Garantien dekker ikke skader som følge av bruk av aggressive kjemikalier.